Støtte til energitiltak i boliger

Rapportere på ditt tilsagn?

Har du før 31.12.14 fått et tilsagn om støtte gjennom "Støtte til energitiltak i bolig" og ønsker å rapportere på tilsagnet, kan du gjør det nedenfor i "Dersom du allerede har søkt".

Se for øvrig vilkår for ditt prosjekt i tilsagnsbrevet.

Dersom du allerede har søkt:


Utskrift, avbestilling eller forhåndsrapportering
Her kan du skrive ut tilsagnsbrev, avbestille tilsagnet som du har mottatt, registrere opplysninger om kjøpet før innsending av refusjonssøknad, eller skrive ut tilsagnsbrevet på nytt om dette er kommet på avveie.
Bruker-ID:
Passord:
Jeg har glemt passordet mitt

Har du spørsmål?

Enova Svarer hjelper deg når du har spørsmål: Grønt nummer 800 49 003 eller e-post: svarer@enova.no

Registrere nytt tiltak?

For tiltak gjennomførte i 2015, er det mulig å registrere tiltak i Enovatilskuddet.

Registrer tiltak her: Enovatilskuddet

Les mer her: http://www.enova.no/finansiering/privat/898/0/

Enova SF, N-7030 Trondheim tlf.: 800 49003, e-post: